Žurnalai

  • DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS

    ISSN 2538-9017 (print) / ISSN 2538-9025 (online)


     Mokslo darbų leidinyje Darnios aplinkos vystymas (anksčiau - Miestų želdynų formavimas ISSN 1822-9778 (print), ISSN 2029-4549 (online)) spausdinami technologijos, medicinos ir sveikatos, gamtos, socialinių mokslų sričių, taip pat tarpkryptiniai moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, jų sprendimo būdai, susijusios su įvairiapusišku žmogaus aplinkos formavimu. Žurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai ir kita mokslinė informacija lietuvių, anglų, rusų kalbomis. 

  • MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS (ISSN 1822-9778 (print) / ISSN 2029-4549 (online)

     Mokslo darbų leidinyje „Miestų želdynų formavimas“ (naujai leidžiamas kaip - Darnios aplinkos vystymas ISSN 2538-9017 (print) / ISSN 2538-9025 (online), norėdami pereiti spauskite čia) spausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai.  Žurnale publikuojami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų. Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai. Žurnalas įtrauktas į IndexCopernicus duomenų bazę (www.indexcopernicus.com) ir SIS duomenų bazę.