Vertinimo metodikos taikymo aspektai rengiant Mažeikių miesto Ventos upės slėnio kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektą

  • Jonas Abromas Klaipėdos universitetas
  • Petras Grecevičius Klaipėdos universitetas
  • Aurelija Jankauskaitė Klaipėdos universitetas
Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, ekologija, rekreacinė aplinka

Anotacija

Tiriama teritorija yra Mažeikių mieste, Ventos upės slėnyje. Tai dalis subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo zonos (NRn), išskirtos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų – Ventos upės slėnio (LTAKMB002) ir Ventos upės (LTAKM002) – tvarkymo plane (Mažeikių rajono ribose). Nagrinėjama Ventos upės slėnio teritorija šiuo metu nėra pritaikyta gyventojų rekreaciniams poreikiams – pėsčiųjų takai chaotiški, želdiniai nedekoratyvūs, neišnaudojamas vaizdingų Ventos upės pakrančių potencialas, vietovės kraštovaizdžio ekologijos būklė nestabili. Šiame straipsnyje autoriai, remdamiesi atlikto originalaus sisteminio tyrimo rezultatais, parengė vietovės kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo konceptualius sprendinius. Naudota metodika gali būti naudinga rengiant panašius tyrimus analogiškose teritorijose kituose Lietuvos regionuose.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Abromas, J., Grecevičius, P., & Jankauskaitė, A. (2019). Vertinimo metodikos taikymo aspektai rengiant Mažeikių miesto Ventos upės slėnio kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektą. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 198-209.
Skyrius
APLINKOS INŽINERIJA