Slėginio uždegimo variklio, veikiančio pirmos ir antros kartos biodyzelinu, ekologinių rodiklių vertinimas

  • Donatas Kriaučiūnas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Alfredas Rimkus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Saulius Stravinskas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Petras Kaikaris Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Vydenis Kučinskas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Raktiniai žodžiai: slėginio uždegimo variklis;, rapsų metilo esteris;, hidrintas augalinis aliejus;, dyzelinas;

Anotacija

Šiame straipsnyje nagrinėjama slėginio uždegimo variklio, veikiančio naudojant pirmos (RME – rapeseed methyl ester, liet. rapsų metilo esteris) ir antros (HVO – hydrotreated vegetable oil, liet. hidrintas augalinis aliejus) kartos biodyzelino, ir dyzelino (atitinkančio LST EN 590 standartą) mišinius, ekologiniai parametrai. Aprašoma tyrimo metodika, naudota įranga ir bandymo rezultatai. Nustatyta, kad naudojant biodyzelino ir dyzelino mišinius sumažėja dūmingumas, didžiausias pokytis užfiksuotas naudojant RME50/HVO50 mišinį.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Kriaučiūnas, D., Rimkus, A., Stravinskas, S., Kaikaris, P., & Kučinskas, V. (2019). Slėginio uždegimo variklio, veikiančio pirmos ir antros kartos biodyzelinu, ekologinių rodiklių vertinimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 23-29.
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA

Most read articles by the same author(s)