Šiuolaikinės urbanistikos teorijos ir praktikos tendencijos – kiek jos aktualios ir taikomos Lietuvoje

  • Vaiva Deveikienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, urbanistika, kraštovaizdžio urbanistika

Anotacija

Miestas yra perkurtos aplinkos teritorija, kurioje neturi būti supriešinama technogeninė (užstatyta) ir gamtinė aplinka. Dvi jėgos – ekologijos ir technikos – veikia miesto struktūrą. Šiuo aspektu turime žvelgti į urbanistikos teorijos ir praktikos raidą ir šiuolaikines tendencijas, išryškinančias urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros sprendinių sąveikos ir sinergijos poreikį ir tikslingumą. Straipsnyje analizuojama Lietuvos urbanistikos tendencijos ir jos sąveikos su kraštovaizdžio architektūra problematika.

Publikuotas
2020-01-17
Kaip cituoti
Deveikienė, V. (2020). Šiuolaikinės urbanistikos teorijos ir praktikos tendencijos – kiek jos aktualios ir taikomos Lietuvoje. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).
Skyrius
APLINKOS INŽINERIJA