Klaipėdos regiono transporto sektoriaus potencialo ekonominis vertinimas

  • Jūratė Liebuvienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Kristina Čižiūnienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Raktiniai žodžiai: Klaipėdos apskritis, transportas, bendrasis vidaus produktas (BVP), krovinių vežimo apimtys

Anotacija

Lietuva, tranzito šalis, turėtų virsti logistikos paslaugų šalimi. Lietuvos transporto linijos, būdamos bendro Europos transporto tinklo dalimi, kartu yra ir natūrali grandis, jungianti NVS šalis ir Aziją su Vakarų Europa. Geografinė padėtis lėmė Lietuvos, kaip tranzito šalies, patrauklumą. Transportas yra labai svarbus šalies ekonomikai ir visuomenei. Judumas turi didelės įtakos vidaus rinkai ir piliečių, besinaudojančių laisve keliauti, gyvenimo kokybei. Transportas suteikia galimybę užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, todėl atsižvelgiant į mums kylančius naujus uždavinius jis turi būti darnus. Klaipėda – tai trečias pagal dydį Lietuvos miestas, išsidėstęs vakarinėje Lietuvos dalyje. Klaipėda yra svarbus pramonės centras vakarų Lietuvoje. Šiame straipsnyje nagrinėja Klaipėdos apskrities transporto sektoriaus svarba ir indėlis į Lietuvos ekonomiką.

Publikuotas
2020-04-08
Kaip cituoti
Liebuvienė, J., & Čižiūnienė, K. (2020). Klaipėdos regiono transporto sektoriaus potencialo ekonominis vertinimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA

Most read articles by the same author(s)