Darnios architektūros evoliucija: literatūros ir pavyzdžių apžvalga

  • Gediminas Viliūnas Kauno technologijos universitetas
  • Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Kauno technologijos universitetas
Raktiniai žodžiai: architektūra, darni architektūra, darnus vystymasis

Anotacija

Tyrimo tikslas – atlikus mokslinės literatūros duomenų bazių ir darnios architektūros pavyzdžių apžvalgą, susisteminus darnios architektūros raidą ir problematiką pasaulyje bei situaciją Lietuvoje, per kiekvieno dešimtmečio, pradedant 1980-aisiais, progresą ir regresą ieškoti alternatyvių sprendinių šiandieninei darnios architektūros situacijai. Tyrimas įgyvendinamas dviem etapais: pirmiausiai atliekama išsami kiekybinė ir kokybinė literatūros analizė ir kiekvieno dešimtmečio progreso ir regreso darnios architektūros srityje analizė raiškos, technologijų, medžiagų požiūriais, remiantis įgyvendintais darnios architektūros pavyzdžiais; antrajame etape atliekama šiandieninės darnios architektūros problematikos pasaulyje bei situacijos Lietuvoje analizė ir vertinimas.

Publikuotas
2021-04-01
Kaip cituoti
Viliūnas, G., & Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. (2021). Darnios architektūros evoliucija: literatūros ir pavyzdžių apžvalga. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 18(1), 108-122. https://doi.org/10.52320/dav.v18i1.176
Skyrius
APLINKOS INŽINERIJA