Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iš laivų mažinimo naudojant alternatyvų jūrinį kurą analizė

  • Jonas Gavėnas Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
  • Alvydas Nikolajus Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Raktiniai žodžiai: alternatyvus kuras, suskystintos natūralios dujos, šiltnamio dujos, dujomis varomi varikliai

Anotacija

Norint sumažinti laivybos išmetamosiomis dujomis sukeliamą taršą, kuri turi didelę įtaką aplinkos ekologijai ir klimato kaitai, būtina kuo skubiau atkreipti dėmesį į naujus galimus alternatyvius jūrinius degalus, kiek galima daugiau prisidedant prie aplinkos saugojimo, nes laivyba turi didelį poveikį, kuris susijęs su šiltnamio dujų emisijomis.

Straipsnyje analizuojama jūrų transporto įtaka ekologiniam aplinkos disbalansui. Nagrinėjamos suskystintų natūralių dujų (LNG) sistemos konstrukcijos ir jų panaudojimas. LNG lyginamos su sunkiuoju jūriniu kuru (HFO). Pateikiamos galimybės šio kuro pritaikymui laivyboje tolimesniam laikotarpiui, žiūrint kaip į rimtą perspektyvą, mažinant laivų sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai. Atradimai parodo, kad, dirbant su aukšto slėgio dviejų rūšių degalus naudojančia vidaus degimo variklio (VDV) sistema, sumažinamos šiltnamio dujų emisijos (GHG) iki 21 proc. palyginti su VDV, dirbančiais vien HFO. Ši variklio technologija labiausiai tinka dideliems mažų apsukų dvitakčiams varikliams, kurie naudojami jūriniam plaukiojimui didesniais atstumais. Kalbant apie oro taršą, varikliai, naudojantys kurui dujas, yra labai efektyvi priemonė mažinti tokias emisijas, kaip anglies dioksidas CO2, azoto oksidai (NOx), sieros oksidai (SOx). Kad būtų pasiekti Tarptautinės Jūrų Organizacijos (TJO) Tier 3 reikalavimai dėl azoto oksidų, būtina taikyti išmetamųjų dujų valymą naudojant selektyviuosius katalizatorius (SCR) arba pačių išmetamųjų dujų recirkuliaciją (EGR).

Publikuotas
2020-08-28
Kaip cituoti
Gavėnas, J., & Nikolajus, A. (2020). Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iš laivų mažinimo naudojant alternatyvų jūrinį kurą analizė. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 18(1), 8-22. https://doi.org/10.52320/dav.v18i1.168
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA