[1]
Deveikis, S., Deveikienė, V. ir Sodeikis, S. 2020. Veiklos plėtojant želdynus kronika: Atsiliepimas apie naują Regimanto Pilkausko knygą. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS. 17, 1 (saus. 2020).