[1]
Čižiūnienė, K., Kolosova, M., Gomienė, Živilė ir Burinskienė, L. 2020. Azijos ir Šiaurės Amerikos transporto platformų analizė. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS. 17, 1 (bal. 2020).