[1]
Liebuvienė, J. ir Čižiūnienė, K. 2020. Klaipėdos regiono transporto sektoriaus potencialo ekonominis vertinimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS. 17, 1 (bal. 2020).