[1]
Deveikis, S. ir Deveikienė, V. 2021. Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės mokykloje – pedagoginės, visuomeninės ir kūrybinės veiklos aspektai. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS. 18, 1 (vas. 2021), 84–98. DOI:https://doi.org/10.52320/dav.v18i1.175.