(1)
Deveikis, S.; Deveikienė, V.; Sodeikis, S. Veiklos plėtojant želdynus Kronika: Atsiliepimas Apie Naują Regimanto Pilkausko Knygą. DAV 2020, 17.