(1)
Liebuvienė, J.; Čižiūnienė, K. Klaipėdos Regiono Transporto Sektoriaus Potencialo Ekonominis Vertinimas. DAV 2020, 17.