(1)
Deveikis, S.; Deveikienė, V. Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės Mokykloje – pedagoginės, visuomeninės Ir kūrybinės Veiklos Aspektai. DAV 2021, 18, 84-98.