Deveikis, S., Deveikienė, V., & Sodeikis, S. (2020). Veiklos plėtojant želdynus kronika: Atsiliepimas apie naują Regimanto Pilkausko knygą. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).