Čižiūnienė, K., Kolosova, M., Gomienė, Živilė, & Burinskienė, L. (2020). Azijos ir Šiaurės Amerikos transporto platformų analizė. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).