Liebuvienė, J., & Čižiūnienė, K. (2020). Klaipėdos regiono transporto sektoriaus potencialo ekonominis vertinimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).