Deveikis, S., & Deveikienė, V. (2021). Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės mokykloje – pedagoginės, visuomeninės ir kūrybinės veiklos aspektai. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 18(1), 84–98. https://doi.org/10.52320/dav.v18i1.175