Deveikis, Steponas, Vaiva Deveikienė, ir Saulius Sodeikis. 2020. „Veiklos plėtojant želdynus Kronika: Atsiliepimas Apie Naują Regimanto Pilkausko Knygą“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 17 (1). http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/152.