Čižiūnienė, Kristina, Marija Kolosova, Živilė Gomienė, ir Liudmila Burinskienė. 2020. „Azijos Ir Šiaurės Amerikos Transporto Platformų Analizė“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 17 (1). http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/158.