Liebuvienė, Jūratė, ir Kristina Čižiūnienė. 2020. „Klaipėdos Regiono Transporto Sektoriaus Potencialo Ekonominis Vertinimas“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 17 (1). http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/161.