Deveikis, Steponas, ir Vaiva Deveikienė. 2021. „Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės Mokykloje – pedagoginės, visuomeninės Ir kūrybinės Veiklos Aspektai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 18 (1):84-98. https://doi.org/10.52320/dav.v18i1.175.