Deveikis, S., Deveikienė, V. ir Sodeikis, S. (2020) „Veiklos plėtojant želdynus kronika: Atsiliepimas apie naują Regimanto Pilkausko knygą“, DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1). Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/152 (žiūrėta: 30 birželio 2022).