Čižiūnienė, K., Kolosova, M., Gomienė, Živilė ir Burinskienė, L. (2020) „Azijos ir Šiaurės Amerikos transporto platformų analizė“, DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1). Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/158 (žiūrėta: 19 sausio 2022).