Liebuvienė, J. ir Čižiūnienė, K. (2020) „Klaipėdos regiono transporto sektoriaus potencialo ekonominis vertinimas“, DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1). Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/161 (žiūrėta: 19 sausio 2022).