Deveikis, S. ir Deveikienė, V. (2021) „Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės mokykloje – pedagoginės, visuomeninės ir kūrybinės veiklos aspektai“, DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 18(1), p. 84–98. doi: 10.52320/dav.v18i1.175.