[1]
J. Liebuvienė ir K. Čižiūnienė, „Klaipėdos regiono transporto sektoriaus potencialo ekonominis vertinimas“, DAV, t. 17, nr. 1, bal. 2020.