[1]
S. Deveikis ir V. Deveikienė, „Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės mokykloje – pedagoginės, visuomeninės ir kūrybinės veiklos aspektai“, DAV, t. 18, nr. 1, p. 84–98, vas. 2021.