Deveikis, S., V. Deveikienė, ir S. Sodeikis. „Veiklos plėtojant želdynus Kronika: Atsiliepimas Apie Naują Regimanto Pilkausko Knygą“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, t. 17, nr. 1, 2020 m.sausio, http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/152.