Čižiūnienė, K., M. Kolosova, Živilė Gomienė, ir L. Burinskienė. „Azijos Ir Šiaurės Amerikos Transporto Platformų Analizė“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, t. 17, nr. 1, 2020 m.balandžio, http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/158.