Liebuvienė, J., ir K. Čižiūnienė. „Klaipėdos Regiono Transporto Sektoriaus Potencialo Ekonominis Vertinimas“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, t. 17, nr. 1, 2020 m.balandžio, http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/161.