Deveikis, S., ir V. Deveikienė. „Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės Mokykloje – pedagoginės, visuomeninės Ir kūrybinės Veiklos Aspektai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, t. 18, nr. 1, 2021 m.vasario, p. 84-98, doi:10.52320/dav.v18i1.175.