Deveikis, Steponas, Vaiva Deveikienė, ir Saulius Sodeikis. „Veiklos plėtojant želdynus Kronika: Atsiliepimas Apie Naują Regimanto Pilkausko Knygą“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 17, no. 1 (sausio 30, 2020). žiūrėta birželio 30, 2022. http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/152.