Deveikis, Steponas, ir Vaiva Deveikienė. „Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės Mokykloje – pedagoginės, visuomeninės Ir kūrybinės Veiklos Aspektai“. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS 18, no. 1 (vasario 18, 2021): 84–98. žiūrėta gegužės 16, 2022. http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/175.