1.
Valma E, Čižiūnienė K, Petraška A. Krovininių traukinių keliamo triukšmo nakties metu vertinimas: Panerių stoties atvejo analizė. DAV [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės10 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];16(1):9-15. Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/135