1.
Deveikis S, Deveikienė V, Sodeikis S. Veiklos plėtojant želdynus kronika: Atsiliepimas apie naują Regimanto Pilkausko knygą. DAV [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio30 d. [žiūrėta 2022 m.birželio30 d.];17(1). Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/152