1.
Čižiūnienė K, Kolosova M, Gomienė Živilė, Burinskienė L. Azijos ir Šiaurės Amerikos transporto platformų analizė. DAV [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];17(1). Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/158