1.
Liebuvienė J, Čižiūnienė K. Klaipėdos regiono transporto sektoriaus potencialo ekonominis vertinimas. DAV [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio8 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];17(1). Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/161