1.
Deveikis S, Deveikienė V. Ferdinand Duprat (1887–1976) Versalio sodininkystės mokykloje – pedagoginės, visuomeninės ir kūrybinės veiklos aspektai. DAV [Prieiga per internetą]. 2021 m.vasario18 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės16 d.];18(1):84-98. Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/175