1.
Bradauskienė V, Šunokaitė A, Ežerskienė S, Ferrer-Mairal A, Remón S, Sanclemente T. Disfagijos valdymas Europoje: ar pakanka žinių ir įgūdžių?. DAV [Prieiga per internetą]. 2023 m.gegužės10 d. [žiūrėta 2023 m.rugsėjo30 d.];20(1):103-12. Adresas: http://ojs.kvk.lt/index.php/DAV/article/view/270