Žalieji stogai ir aplinkos kokybė

  • Aleksandra Barkauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Rasa Skarbalienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Jurga Kučinskienė, Dr. Klaipėdos valstybinė kolegija
Raktiniai žodžiai: žalieji stogai, aplinkos kokybė

Anotacija

Straipsnyje aptariama žaliųjų stogų reikšmė aplinkos kokybei, jų privalumai, didėjant urbanizuotų teritorijų plotams. Pagrindinė apželdinto stogo „užduotis“ – sušvelninti urbanistinę veiklą, sukurti sveikesnę erdvę žmonėms, atkuriant užstatytus žaliuosius plotus. Apželdinti stogai nagrinėjami keturiais aspektais: ekologiniu, statybiniu-ekonominiu, estetiniu ir psichologiniu. Apžvelgiama Vakarų valstybių patirtis apželdinant visuomeninės, gyvenamosios ir pramoninės paskirties pastatų stogus.

Autorių biografijos

Aleksandra Barkauskienė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Technologijų fakultetas, Kraštotvarkos katedra

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda, tel. (8-46) 314935

Rasa Skarbalienė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas, Kraštotvarkos katedra

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda, tel. (8-46) 314935

Jurga Kučinskienė, Dr., Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas, Kraštotvarkos katedra

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda, tel. (8-46) 314935

Nuorodos

Bass B. Green Roofs and Green Walls: Potential Energy Savings in the Winter. Torronto, 2007

Čeikauskas V. Pieva ant stogo. Namas ir aš. 2008-06-19. [žiūrėta: 2009-10-15]. Prieiga per internetą: http://www.biblioteka.namasiras.lt/index.php?id=151

Čekanavičius A. Apželdinti plokštieji (sutapdintieji) stogai. Nauja statyba, Nr. 1., 2006. P. 30–32

Guideline for the Planning, Execution und Upkeep of Green-Roof Sites. [žiūrėta: 2009-11-10]. Prieiga per internetą: http://www.thegreenroofcentre.co.uk/pages/FLL_2002.pdf

Gurskis V., Juodis J. Žaliuojantys stogai. Ekoūkis: mokslas, gamyba, rinka, Nr. 2., 2005. P. 13–14

Karpavičius A. Lėkštieji žalieji stogai. Vilniaus statybos ir dizaino kolegija, 2004

Kučinskienė J. Vertikalioji miestų plėtra: žaliųjų stogų reikšmė. Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime.2009. P. 134–142

Kuhn M., Liu K. K. Y., Marshall S. Proceedings of the Green Roof Infrastructure Workshop Held at NRC. Ottawa, 2001

Matiušinas K. Žalieji stogai. 2007. [žiūrėta: 2009-09-23]. Prieiga per internetą: http://www.namuplanai.lt/straipsniai/path/apzeldintas_stogas

Newton J., Gedge D., Early P., Wilson S. Building Greener. London, 2007

Rohrbach J. The ancient world, adonis and new departures. [žiūrėta: 2009-11-14]. Prieiga per internetą: http://www.ecoroofsystems.com/history_files/c_historycont.html

Stogų apželdinimas. Būsto gidas. 2007. [žiūrėta: 2009-09-30]. Prieiga per internetą: http://www.lt.lt.allconstructions.com/portal/.../209/1/.../644

Stogų ir terasų apželdinimas. Senamiesčio gėlės. [žiūrėta: 2009-09-30]. Prieiga per internetą: http://www.senamiesciogeles.lt/stogu-ir-terasu-apzel

Thomas M., Thomas R. Green Roofs for Sustainable Cities. Australia, 2003

Žalias stogas. [žiūrėta: 2009-11-05]. Prieiga per internetą: http://www.rufax.lt/main.php?tid=1&stid=11&stid2=20...

Žaliuojantis stogas – ekologijos žavesys. [žiūrėta: 2009-10-25]. Prieiga per internetą: http://www.spec.lt/get.php?f.20569

Publikuotas
2018-07-12