Miesto medžių kolekcija Dubravos arboretume: pirmieji žingsniai

  • Valerija Baronienė Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija
Raktiniai žodžiai: miesto medžiai, atsparumas, kolekcija

Anotacija

2006 metais Dubravos arboretume pradėta kurti miesto medžių kolekcija. Tai maži arba vidutinio aukščio augalai, pasižymintys atsparumu ligoms, kenkėjams ir kitiems nepalankiems aplinkos veiksniams. Šio darbo tikslas – Lietuvoje ištirti ir įvertinti užsienio šalyse jau auginamus miesto sąlygoms tinkamus medžius, mūsų sąlygomis sėkmingai augančius augalus dauginti ir perduoti medelynams tolesniam platinimui. Straipsnyje apžvelgiami pirmieji šio darbo rezultatai.

Autoriaus biografija

Valerija Baronienė, Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija

Miškininkų g. 7, Vaišvydava, LT-53106 Kauno r.,

tel.: (8-37) 383 557, 8 620 61 834

Nuorodos

Bassuk N., Curtis D. F., Marranca B. Z., Neal B. Recommended Urban Trees: Site Assessment and Tree Selection for Stress Tolerance. New York, 2009, 122 p.

Bruns J. Bruns-Pflanzen-Sortimentskatalog 2006. Bremen, Germany, 2005, 1060 p.

Budriūnas A. R., Juronis V., Snieškienė V., Žeimavičius K. Sumedėjusių augalų rūšinė įvairovė ir būklė Kauno miesto želdiniuose. Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sodo raštai, T. IX. Kaunas, 2002. P. 99–117

Buley N. Tree Selection and Planting. Arbor Age. March/April AA 2009. – 2009. Prieiga per internetą: http://www.sportsturfonline.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=43E91E7F6E244F4C9357F73BE3523C30&nm=News+and+Features&type=Publishing&mod=Publications%3A%3AArticle&mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&AudID=AC361F5928F54864BFCBBD93E5B8624D&tier=4&id=7416C92A7197426FA1F055C550F45E89

Chicago Botanic Garden. Urban Trees and Shrubs. A guide to the selection of trees and shrubs in urban areas. – 2009. Prieiga per internetą: http://www.na.fs.fed.us/Spfo/Pubs/uf/uts/index.htm

Hillier J., Coombes A. J. The Hillier Manual of Trees and Shrubs. England, 2002, 512 p.

McPherson E. G., Maco S. E., Simpson J. R., Peper P. J., Xiao Q., Van Der Zanden A. M., Bell N. Northern mountain and prairie community Tree Guide: Benefits, Costs and Strategic Planting. USA, 2003, 92 p.

Navys E. V. Gatvėms ir bendruomeniniams kiemams želdinti rekomenduojamų sodmenų asortimentas ir kokybė. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mastaičiai, 2005. P. 72–74

Navys E. V. Medžių, krūmų ir lianų asortimentas Lietuvos želdynams: metodinės rekomendacijos. Vilnius, 2003, 40 p.

Nekrošienė R. Šermukšnių būklė ir jų sortimento plėtros galimybės Klaipėdos miesto gatvių želdynuose. Miestų želdynų formavimas‘2006: gatvės želdiniai. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006. P. 80–85

Nix S. Past and Present Urban Trees of the Year. – 2007. Prieiga per internetą: http://forestry.about.com/b/2007/01/28/past-and-present-urban-trees-of-the-year.htm

Philips L. 2009 Urban Tree of the Year: Chinkapin Oak. – 2009. Prieiga per internetą: http://www.sportsturfonline.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&nm=&type=news&mod=News&mid=9A02E3B96F2A415ABC72CB5F516B4C10&tier=3&nid=8794DBB9C8304A6DA3F5B54B87A27E4E&AudID=AC361F5928F54864BFCBBD93E5B8624D

Philips L. New Trees for the City. Arbor Age. May AA 2008. – 2008 b. Prieiga per internetą: http://www.sportsturfonline.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=43E91E7F6E244F4C9357F73BE3523C30&nm=News+and+Features&type=Publishing&mod=Publications%3A%3AArticle&mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&AudID=AC361F5928F54864BFCBBD93E5B8624D&tier=4&id=5A2A9F232A3A49B8B60ED9C95F81C26F

Philips L. The 2008 urban tree of the year: Black tupelo. – 2008 a. Prieiga per internetą: http://www.highbeam.com/doc/1G1-175170679.html

Philips L. Urban Tree of the Year for 2010. – 2010. Prieiga per internetą: http://www.on-line-seminars.com/index.php?p=1_4_Urban-Tree-of-the-Year-for-2010

Pilkauskas R. Gatvėms tinkami medžiai ir kaip juos surikiuoti. Miestų želdynų formavimas‘2006: gatvės želdiniai. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2006. P. 94–101

Wolf K. L. Public response to the urban forest in inner-city business districts. Journal of Arboriculture, No. 29(3). USA, 2003. P. 117–126

Publikuotas
2018-07-12