Vilniaus miesto želdinių inventorizavimas ir informacinės duomenų bazės kūrimas

  • Giedrė Čeponytė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyrius
  • Vaiva Deveikienė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyrius
Raktiniai žodžiai: Vilnius, želdiniai, inventorizacija, geoduomenų bazės

Anotacija

Straipsnyje aptariama ir pristatoma Vilniaus miesto želdinių inventorizavimo programos patirtis. Pateikiama trumpa teisinių ir techninių prielaidų apžvalga, aptariama techninės užduoties formavimo ir pateikimo medžiaga, nagrinėjami organizaciniai, technologiniai ir vadybiniai miesto želdinių inventorizacijos aspektai. Atvejo analizė bus naudinga moksliniu ir metodiniu požiūriu

Autorių biografijos

Giedrė Čeponytė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius,

tel. +370 5 211 2470

Vaiva Deveikienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius,

tel. +370 5 211 2470

Nuorodos

Deveikienė V., Čeponytė G., 2009. Teisinė Vilniaus miesto želdynų apsauga ir želdinių inventorizacija. Aplinkosaugos forumas 2009. Vilnius, 2009-12-14. P. 13–15

Deveikis S., Deveikienė V., 2009. Urbanistinė ekspansija ir miesto želdynai. Lietuvos turto vertintojai – 15 metų veiklos patirtis ir ateities perspektyvos. Mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 2009 m. kovo 26–27 d. P. 61–73. Taip pat: Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavimas. Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas, 2009. P. 118–134

Januškevičius L. Lietuvos parkai. Kaunas, 2004, 488 p.

Januškevičius L. Lietuvos parkų dendrologinės vertybės. Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija. Konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2004. P. 28–31

Želdynų įstatymas, 2007. Žin., 2007, Nr. 80-3215

Palčiauskaitė R. Dvarų sodybų tyrimai Valstybiniame žemėtvarkos institute. Lietuvos dvarai – praeitis, dabartis ir ateitis. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 2001. P. 93–96

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyriaus archyvas. Mašinraštis, grafinė skaitmeninė medžiaga, 2009

Žeimavičius K. Sumedėję augalai ir jų būklė Kauno miesto parkų vandens telkinių pakrantėse. Miestų želdynų formavimas‘2007: vanduo ir augalija kraštovaizdyje. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2007. P. 155–158

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D1-5. Žin., 2008, Nr. 5-200

Publikuotas
2018-07-12