Želdyno įtaka socialinei miesto centro aplinkai: Taikos sodų Šefilde atvejis

  • Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra

Anotacija

Lietuvos miestuose pastebimos su miestų želdynais susijusios problemos – tinkamai įrengtų želdynų trūkumas, viešųjų erdvių funkcionavimo problemos ir socialinio želdynų vaidmens ignoravimas – skatina pasidomėti užsienio patirtimi šioje srityje. Straipsnio tikslas – nustatyti želdyno įtakos miesto centro socialinei aplinkai aspektus ir juos išplėtoti remiantis Taikos sodų – Šefildo miesto (Didžioji Britanija) centre naujai sukurto želdyno – atveju.

Autoriaus biografija

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedra

Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas, tel. +370 37 451546

Nuorodos

Barbosa O., Tratalos J. A., Armsworth P. R., Davies R. G., Richard A. Fuller R. A., Johnson P., Gaston K. J. Who Benefits from Access to Green Space? A Case Study from Sheffield, UK. Landscape and Urban Planning, No. 83, 2007. P. 187–195

Bučas J. Miesto įvaizdis naujo požiūrio į apsaugą ir plėtrą kontekste. Pažangioji statyba. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2007. P. 204–212

Bučas J. XXI a. miestas: aplinkosaugos aspektas. Advanced Construction. Proceedings of international conference. Kaunas, Lithuania, 2008. P. 27–42

Bučas J. Žaliojo kultūros paveldo problema. Urbanistika ir architektūra, Nr. 30, 2006. P. 19–29

Burinskienė M., Jakovlevas-Mateckis K. ir kt. Miestotvarka. Vilnius, 2000

Burinskienė M., Rudzkienė V. Želdynų įtaka gyvenimo kokybei ir būsto kainai Vilniuje. Urbanistika ir architektūra, Nr. 30, 2006. P. 30–37

Dickinson D. Sheffield Heart of the City Project. 2002. [žiūrėta 2009 12 02]. Prieiga per internetą: http://www.burohappold.com/BH/NWS_2002SheffieldHeartoftheCityProject.aspx

Fan G. Z., Ong S. E., Koh C. H. Determinants of house price: a decision tree approach. Urban Studies, No. 43, 2006. P. 2301–2315

Jakovlevas-Mateckis K. Miesto želdynų problemos ir jų socialinė paskirtis. Urbanistika ir architektūra, Nr. 30, 2006. P. 3–14

Jameson F. Kultūros posūkis. Rinktiniai darbai apie postmodernizmą (1983–1998). Vilnius, 2002

Lefebvre H. The Urban Revolution. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003

Pilkauskas R. Paryžiaus Viletės parko (Park De La Villette) projekto tarptautinio konkurso pamokos. Urbanistika ir architektūra, Nr. 30, 2006, P. 57–68

Pilkauskas R. Želdynų erdvės ir prasmės. Kultūros barai: kultūros ir meno mėnesinis žurnalas, Nr. 9, 2008. P. 8–11

Samalavičius A. Viešosios erdvės ir urbanistinė plėtra. Jakatis, J., Bardauskienė, D., Valevičienė, N. III. Būsto modernizavimas: nuo pastato remonto iki miesto at(si)naujinimo. Urbanistinio forumo pranešimų medžiaga. Vilnius, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2009. P. 32

Stauskas V. Miestų žaliosios erdvės socialinių ir ekonominių interesų balanso aspektu. Urbanistika ir architektūra, Nr. 30, 2006. P. 15–18

Tauragės miesto teritorijos bendrasis planas. Koncepcija. 2007. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo mokslo institutas. [žiūrėta 2008 12 01]. Prieiga per interntą: http://www.tpi.vgtu.lt/?id=14727.12164

Thompson I., Dam T., Nielsen J. B. European Landscape Architecture: Best Practise in Detailing. Abingdon, Routledge, 2007

Vanagas J. Miesto sociologijos pagrindai. Vilnius, 1996

Vitkienė E. Rekreacija. Rekreacijos marketingo tyrimai. Klaipėda, 2008

Vitkuvienė J. Dvarų sodybų želdynai miestų plėtros kontekste. Urbanistika ir architektūra, Nr. 30, 2006. P. 47–50

Willis K. G. Pricing public parks. Journal of Environmental Planning and Management, No. 46, 2003. P. 3–17

Wood Ph., Landry Ch. The Intercultural City. Planning for Diversity Advantage. London, Earthscan, 2008

Publikuotas
2018-07-12