Formuotos kalninės pušies (Pinus mugo Turra) medelių pritaikymo galimybės daugiabučių namų želdinimo kontekste

  • Regina Malakauskienė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Justas Šilinas Klaipėdos valstybinė kolegija
Raktiniai žodžiai: šiuolaikinė architektūra, želdinimas, išraiškos būdai

Anotacija

Balkonų želdinimas viena iš galimybių augalus integruoti į daugiaaukščių fasadų kontekstą, tačiau nauja architektūrinė stilistika, apdailos medžiagos, įpareigoja atsakingiau vertinti tam tikrus faktorius ir ieškoti naujų augalinių kompozicijų pateikimo bei išraiškos būdų. Straipsnyje analizuojamos augalų pritaikymo galimybės ir aplinkos harmonizavimo būdai. Vertinamos formuotos kalninės pušies (Pinus mugo Turra) pritaikymo galimybės daugiaaukščių namų balkonuose, lodžijose, atvirose laiptinėse.

Autorių biografijos

Regina Malakauskienė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda

Justas Šilinas, Klaipėdos valstybinė kolegija

Bijūnų g. 10, LT-91223 Klaipėda

Nuorodos

Burneika J. Forma, kompozicija, dizainas. Vilnius, 2002. P. 41–48

Šiukščius G. Dizainas.Vilnius,2005. P.154–156

Židonytė V. Dizainas. Kaunas, 2002. P. 24–86

Makutėnienė D. Nauja statyba.2002, Nr. 1. P. 26–29

Publikuotas
2018-07-12