Kermėkus (Limonium Mill.) pažeidžiančių virusinių ligų sukėlėjai

  • Marija Samuitienė Botanikos institutas
  • Meletėlė Navalinskienė Botanikos institutas
Raktiniai žodžiai: Limonium, virusai, identifikavimas

Anotacija

Iš virusinėms ligoms būdingus požymius turinčių plačialapio kermėko (Limonium latifolium (Sm.) Kuntze) augalų buvo išskirti ir identifikuoti pomidorų žiediškosios dėmėtligės (Tomato ringspot virus, ToRSV) ir pomidorų dėmėtojo vytulio (Tomato spotted wilt virus, TSWV) virusai. Virusai buvo identifikuoti augalų indikatorių, elektroninės mikroskopijos ir DAS–ELISA metodais. Abu virusai plačiai paplitę, pažeidžia daugelio genčių augalus, tarp jų ir dekoratyvinius. Aprašyti virusinių ligų sukėlėjų plitimo kontrolės būdai.

Autorių biografijos

Marija Samuitienė, Botanikos institutas

Žaliųjų Ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius

Tel. (8-5) 2729838

Meletėlė Navalinskienė, Botanikos institutas

Žaliųjų Ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius

Tel. (8-5) 2729838

Nuorodos

Brunt A. A., Crabtree K., Dallwitz M. J., Gibbs A. J., Watson L. Viruses of Plants. Descriptions and Lists from the VIDE Database. Cambridge, 1996

Cheifetz A., Double C., Barnard L., Imwold D. (eds.). Annuals and Perennials. Sydney, 2004

Clark M. F., Adams A. N. Characteristics of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of plant viruses. J. Gen. Virol, Vol. 34, 1977. P. 475–483

Dijkstra J., de Jager C. P. Practical Plant Virology. Protocols and Exercises. Berlin, 1998

Hein A., Koenig R., Lesemann D. E., Querfurth G. Kohlschwarzringfleckingkeits-Virus und Gurkenmosaic-Virus in Statice-Kulturen in Suddeuttschland. Z. Pflanzenkrankh., Pflanzenschutz, Vol. 83, 1976. P. 229–233

Hein A., Lesemann D. E., Querfurth G. Das-Broad-bean wilt-Virus in Limonium-kulturen in Suddeutschland. Phytopath. Z., Vol. 89, 1977. P. 340–346

Ie T. S. Tomato spotted wilt virus. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses, No. 39, 1970. P. 1–4

Lesemann D.-E., Koenig R., Hein A. Statice Virus Y – a virus related to Bean yellow mosaic and Clover yellow vein viruses. Phytopath. Z., Vol. 95, 1979. P. 128–139

Loebenstein G., Lawson R. H., Brunt A. A. (eds). Virus and Virus-like Diseases of Bulb and Flower Crops., Jeruzalem, 1995

Murant A. F. Nepoviruses. In: E. Kurstak (ed.) Handbook of Plant Virus Infections and Comparative Diagnosis. Amsterdam, New York, Oxford, 1981. P. 197–238

Navalinskienė M., Samuitienė M. Dekoratyvinių augalų virusinės ligos ir jų sukėlėjai Lietuvoje. Kaunas, 2006

Niblett C. L., Paulus A. O., Semančik J. S. A mosaic disease of statice caused by turnip mosaic virus. Phytopathology, Vol.59, 1979. P. 1166–1167

Spiegel S., Loebenstein G. Control of virus diseases. In: Loebenstein G., Lawson R.H., Brunt A. A. (eds). Virus and Virus-like Diseases of Bulb and Flower Crops. Jeruzalem, 1995. P. 203–218

Stace-Smith R. Tomato ringspot virus. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses, No. 290, 1984. P. 1–6

Publikuotas
2018-07-12