Mikroskopiniai grybai, įtakojantys Rhododendron L. būklę želdynuose: VDU Kauno botanikos sodo pavyzdžiu

  • Antanina Stankevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
  • Vilija Snieškienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Raktiniai žodžiai: grybai, Rhododendron L, rizosfera, lapai, šaknys, stiebai

Anotacija

2006–2009 metais Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode tirta pažeistų Rhododendron L. (6 taksonai visžalių rododendrų) aplinkos mikologinė būklė. Išskirta ir identifikuota 50 rūšių priklausančių 21 genčiai mikroskopinių grybų. Iš pažeistų augalų dalių išskirta 16 rūšių priklausančių 14 genčių grybų, tarp kurių buvo potencialūs augalų šaknų puvinių ir vytulių sukėlėjai iš Fusarium, Verticillium, Phoma, Pythium genčių.

Autorių biografijos

Antanina Stankevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas

Vilija Snieškienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas

Nuorodos

Charmichael J. W., Kendrick W. B., Conners J. L., Sigler L. Genera of Hyphomycetes. Alberta, 1980, 385 p.

Domsch K. H., Gams W., Anderson T. H. Compendium of Soil Fungi, 1. London, 1980. I. 859 p.

Ellis M. B. More Dematiaceous Hyphomycetes. Kew Surrey. England, 1976, 507 p.

Index Fungorum. Resource of internet: www.indexfungorum.org/Index.htm

Yufeng C., Chunjie L., Juan X., Lili M. Number of Rhizospheric Fungi from Rhododendron Soil and Structure of Dominant Population. Journal of Northeast Forestry University, Vol. 36(7), 2008. P. 47–48

Jankevičius K., Lužinas R. Mikroorganizmai ir aplinka. Žvilgsnis į mikroorganizmų pasaulį. 2007, Vilnius. P. 40–48

Kiffer E., Morelet M. The Deuteromycetes Mitosporic fungi. Classification and Genera Keys. USA, 2000, 250 p.

Lanthier M. Mycorrhizal Fungi: Impact of Commercial Products in Nursery Propagations. 2006. Resource of internet: http://scholar.google.lt/scholar?start=80&q=Rhododendron+rhizosphere+fungi&hl=lt&as_sdt=2000

Liagienė D. Introduction of the plants of genus Rhododendron L. in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus Universary. Visnyk of L’viv univ. Biology Series, Is. 36, 2004. P. 278–281

Liagienė D. VDU Kauno botanikos sode auginamų Rhododendron L. genties augalų tyrimai, bioekologinis įvertinimas bei auginimo perspektyvos. Dendrologia Lithuaniae IV. 1998, Vilnius. P. 119–125

Misius R. Kauno miesto Aleksoto seniūnijos želdynų sistemos optimizavimo problemos. Miestų želdynų formavimo strategija‘2005: parkų ir skverų problemos ir perspektyvos. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2005. P. 74–77

Pandey A., Mans L., Palni S. The rhizosphere effect in Trees of the Indian central Himalaya with special reference. Applied ecology and environmental research, 5(1), 2007. P. 93–102

Stankevičienė A., Snieškienė V. Mikroskopinių grybų rūšių įvairovė ir paplitimas Rhododendron L. rizosferoje Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai, 2010, 1(6). Mastaičiai, 2010. P. 150–154

Stankevičienė, A. Dekoratyviųjų augalų, augančių Kauno botanikos sode, rizosferoje funkcionuojančių mikroskopinių grybų įvairovė. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mastaičiai, 2009. P. 96–99

Šabūnaitė J. Dekoratyvinių Ericaceae Juss. šeimos lauko augalų introdukcijos istorija VDU Kauno botanikos sode. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai (Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni) XII. 2008. P. 167–179

Šabūnaitė J. Rhododendron L. genties augalų fenologinių tyrimų istorija VDU Kauno botanikos sode. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai (Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni) XIII. 2009. P. 75–81

Thormann M. N. Diversity of function fungi in peatlands: A carboncycling perspective. Canadian Journal of Soil Science, 86, 2006. P. 281–293

Лугаускас А. Микромицеты окультуренных почв Литовской ССР. Вильнюс, 1988, 263 c.

Мирчинк, T. Г. Почвенная микология. Mосква: Наука, 1988, 220 c

Publikuotas
2018-07-12