Šiaulių miesto švietimo įstaigų želdynai

  • Rita Šulskienė Klaipėdos universitetas
Raktiniai žodžiai: švietimo įstaigos, želdiniai, želdynų analizė, žaliosios erdvės

Anotacija

Straipsnyje aptariami švietimo įstaigų želdynai. Atlikta švietimo įstaigų žaliųjų zonų analizė, išsiaiškinta, kokie augalai auginami želdynuose, kokie želdynai sudaro teritoriją. Pastebėti kai kurie teritorijų priežiūros trūkumai, privalumai. Pateikti žaliųjų erdvių tvarkymo tikslai.

Autoriaus biografija

Rita Šulskienė, Klaipėdos universitetas

Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda Tel. +370 46 398830

Nuorodos

–2016 metų Šiaulių miesto strateginis plėtros planas, 2005. Vilnius. Ekonominių tyrimų centras.

Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai, 2009

Klimavičienė D., Prakapaitė G. Želdiniai. Vaikystė: GEG, Nr. 4. Vilnius, 2005. P. 20–21

Klimavičienė D., Prakapaitė G., Kokia aplinka – tokie ir mes. Vaikystė: GEG. Nr. 3. Vilnius, 2005. P. 26–27

Prieiga per internetą: http://www.siauliai.lt/siauliai/miestas/strateginis/spp_%20svarstymui.pdf [žiūrėta 2009-10-09]

Publikuotas
2018-07-12