Gėlynų įvertinimas pietų ir pietvakarių Lietuvos miestuose meninės raiškos priemonių aspektu

  • Jonas Vaidelys Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra
  • Donatas Misiūnas Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra
Raktiniai žodžiai: gėlynai, gėlynai, gėlynai, gėlynai, meninės raiškos priemonės, meninės raiškos priemonės, meninės raiškos priemonės, meninės raiškos priemonės, pietų ir pietvakarių Lietuvos miestai, pietų ir pietvakarių Lietuvos miestai, pietų ir pietvakarių Lietuvos miestai, pietų ir pietvakarių Lietuvos miestai

Anotacija

Straipsnyje pateikta Vilkaviškio, Marijampolės, Druskininkų, Alytaus ir Varėnos miestų gėlių derinių gėlynuose analizė, meninės raiškos priemonių taikymo aspektu. Pagrindinis dėmesys skirtas gėlių derinių pagal sudėtinių gėlyno elementų formų vienovę, proporcijas, kompozicijos vientisumą su aplinka, kontrastų ir akcentų taikymą, spalvų suderinimą, kompozicinio centro, kompozicinio ritmo buvimą. Šie kriterijai retai įvertinami, atliekant gėlynų analizę, todėl tyrimas yra originalus.

Autorių biografijos

Jonas Vaidelys, Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Mokslo g. 2, Mastaičiai, LT-53313 Kauno r.,

tel. (8-37) 56 12 79

Donatas Misiūnas, Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Mokslo g. 2, Mastaičiai, LT-53313 Kauno r.,

tel. (8-37) 56 12 79

Nuorodos

Bacevičius A. Medžiai, krūmai, vijokliai, gėlės. Vilnius, 2004, 71 p.

Daugiamečių gėlių pritaikymas miestų želdynuose. Vilnius, 1987, 82 p.

Dekoratyviųjų augalų asortimentas. Vilnius, 1962, 36 p.

Griffiths M. Index of Garden Plants. London, 1997, 1234 p.

Jakovlevas-Mateckis K .Miesto kraštovaizdžio architektūra. II dalis. Želdiniai ir jų komponavimas. Vilnius, 2003, 289 p.

Jakovlevas-Mateckis K., Bacevičius A. Pramonės teritorijų gėlynai. Vilnius, 1981, 63 p.

Juchnevičiūtė D. Gėlynai ir aplinka. Vilnius, 1983, 64 p.

Ūkio kraštovaizdžio tvarkymas. Sudarė J. Vaidelys. Vilnius, 1998, 237 p.

Vaidelys J Lietuvos miestų visuomeninių želdinių gėlių asortimento formavimosi veiksniai ir kaita. Lietuvos miestų želdynų formavimo strategija. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2004. P. 103–106

Vaidelys J. Dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų, biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodika. Mastaičiai, 2005, 82 p.

Vaidelys J. Gėlių sortimento ir išplitimo kaitos analizė pietvakarių Lietuvos miestų skveruose. Miestų želdynų formavimo strategija‘2005: parkų ir skverų problemos ir perspektyvos. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 2005. P. 120–123

Vaidelys J., Misiūnas D. Dekoratyviųjų žolinių augalų sortimentas Lietuvos želdynams. Mastaičiai, 2008, 281 p.

Žalioji sodybos skraistė. Sudarė J. Vaidelys. Kaunas, 1996, 165 p.

Želdynams taikomų augalų asortimentas. Vilnius, 1971, 99 p.

Publikuotas
2018-07-12