Rūšinių lelijų panaudojimas želdiniuose

  • Judita Varkulevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
  • Rita Maršelienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Raktiniai žodžiai: lelijos, rūšis, auginimo sąlygos, intensyvumas

Anotacija

VDU Kauno botanikos sodo kolekcijoje 2000-2009 metais buvo tirtos 9 lelijų rūšys. Lietuvoje natūraliai gamtoje auga tik viena rūšis – miškinė lelija (Lilium martagon L.). Įvertintos tirtų lelijų auginimo sąlygos, atsparumas žiemos nepalankiems veiksniams, ligoms. Taip pat tirta dauginimosi būdai, bei intensyvumas. Nustatyta, kad dėl savo pakankamo dekoratyvumo, atsparumo žiemos šalčiams, ligoms ir greito dauginimosi, 6 rūšis galima pritaikyti želdiniuose. L. martagon tinka auginti pavėsyje, pievoje kartu su pavasarinėmis smulkiasvogūninėmis gėlėmis ir laukinėmis daugiametėmis dekoratyviomis žolėmis.

Autorių biografijos

Judita Varkulevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero 6, LT –46324, Kaunas

Tel. +370 37 420348

Rita Maršelienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero 6, LT –46324, Kaunas

Tel. +370 37 420348

Nuorodos

Bird R. Lilies. The Appe Press, 1999, 128 p.

Brickell Ch. Garden plants A of Z. London, 1997. P. 612–617

Griffiths M. Index of Garden Plants. London, 1997. P. 669–674

International Lily Registre. The Royal Horticultural Society. London, 1982

Jankevičienė R. (sud.), Botanikos vardų žodynas. Vilnius, 1998, 662 p.

Lazdauskaitė Ž. Pavasarį žydintys augalai. Vilnius, 1985, 184 p.

Lekavičius A. Vadovas augalams pažinti. Vilnius, 1989, 348 p.

McRae E. A. Lilies. Timber Press, Portland, Oregon, 1998, 392 p.

Proscevičius J., Kleizaitė V., Dambrauskaitė D. Screening of hybrid progeny derived from Lilium candidum L. Babtai: The Lithuanian Institute of Horticulture, 2007, 47 p.

Vaidelys J. Dekoratyviųjų žolinių augalų fenologinių stebėjimų, biometrinių matavimų ir sortimento sudarymo metodika. Mastaičiai, 2005. P. 1–85

Zorgevics A., Balode A. Лилии. Москва, 1993

Баранова М. В. Лилии. Ленинград, 1990, 384 p.

Киреева М. Ф. Лилии. Москва, 2000, 160 p.

Отрошко А. В. Лилии. Москва, 1993, 176 p.

Publikuotas
2018-07-12